Αυτό το ιστολόγιο είναι διγλωσσο απο τον Ιούλιο του 2011. Οι αναρτήσεις γράφονται ως επι το πλείστον στα ελληνικά και κατόπιν μεταφράζονται στα αγγλικα, το συντομότερο δυνατό.

This blog is bilingual since July 2011. The posts are written mostly in Greek and then translated into English as soon as possible.
All you have to do is scroll down after the Greek post.

Wednesday, June 12, 2013

Germany trip - Days 8-10

What a long day today! Long and boring, without treatment and without sun. I can't wait for tomorrow's treatment. Monday and Tuesday were good and I had my two first injections of whole stem cells along with the AN DI energetic corrector therapy. If i got it correctly, in order for the stem cells to work, the body needs high cell voltage. Dr Pfützner said that 3 weeks after the last stem cell injection the results should be visible. However, as this first treatment cycle continues and my body responds very good, we'll see how it goes. According to the expected results the doctor will advise for the next step. Now, the only thing really bothering me the last couple of days, is that I'm full of mouth ulcers. Maybe it's from the mercury detox, maybe is from the filling removal, i dont know, but is very painful. I can't talk, laugh, eat, drink, without being in pain. Luckily, I don't have to kiss anyone!
Tschüss :-)


Με το google translator tool στη δεξιά στήλη πάνω πάνω, μπορείτε να επιλέξετε τα ελληνικά και άμεσα να διαβάσετε τις αναρτήσεις -περίπου- και στα ελληνικά. 

No comments:

Post a Comment