Αυτό το ιστολόγιο είναι διγλωσσο απο τον Ιούλιο του 2011. Οι αναρτήσεις γράφονται ως επι το πλείστον στα ελληνικά και κατόπιν μεταφράζονται στα αγγλικα, το συντομότερο δυνατό.

This blog is bilingual since July 2011. The posts are written mostly in Greek and then translated into English as soon as possible.
All you have to do is scroll down after the Greek post.

Monday, April 11, 2011

Update time and more

I know I haven't been writing much here, but there is a reason for that...: I don't know what to write about! Plus, I hate nagging and making you feel sad (or even worse, feel sorry) for me, since I really don't have any good news, yet.
In my last post/update I was on detox from Levaquin (Tavanic) antibiotic. Well, the detox lasted 3 weeks and then I was put back on Rocephin (Ceftriaxone) and NOT Levaquin which proved to be too strong for me (for now). So, since February 14th, I am having daily IVs (intravenous) infusions of 2gr Rocephin. Every single day, for half hour. Probably for 3 months. We will see. At least my picc-line is still in great condition. Crazy party-life huh? Anyway...
I also take Flagyl (Μetronidazole) orally, twice a week. The rest of my protocol stays the same. 
Furthermore, I have a new physical-therapist. She is amazing! We've only done 3 sessions until now, but she has so many new ideas and exercises, I'm getting much more optimistic on this aspect. A lot of stretching, range of motion exercises, strength, balance, walk, and deep controlled breathing with a special exercising tool, is my routine... By the way, I don't have breathing problems, but I have weak abdomen, diaphragm, voice etc, so these tools can also help.

Breath Exerciser
It's harder than it looks! You are supposed to breath-in (suck in air) so much, as to push those balls up.
Well, I promise my next update will not be in 2 months again :)
Hopefully with some good news!
I'm very concerned and sad about my walking...


I live for this day!