Αυτό το ιστολόγιο είναι διγλωσσο απο τον Ιούλιο του 2011. Οι αναρτήσεις γράφονται ως επι το πλείστον στα ελληνικά και κατόπιν μεταφράζονται στα αγγλικα, το συντομότερο δυνατό.

This blog is bilingual since July 2011. The posts are written mostly in Greek and then translated into English as soon as possible.
All you have to do is scroll down after the Greek post.

Sunday, February 6, 2011

Awesome

Well, I don't have much for update but I wanted to write because of the photo below... For those of you who don't know, this guy is "Barney", a character from the sitcom "How I Met Your Mother", played by actor Neil Patrick Harris. Barney is always in a suit and always cool & awesome no matter what! He is hilarious and I love him because he makes me smile :)
 
However, last week was a tough one! According to my Lyme specialist I'm going through major herx from Tavanic antibiotic. This worsening of my symptoms is a strong indication that treatment works. I hope so, because otherwise it means I'm probably dying... But let's not focus on that scenario, it sucks! So, last week I was very exhausted with too much pain in almost every single joint of my body. I almost could not get out off bed and my walking was difficult even with  the walker. I stopped Tavanic infusions for a week in order to detox and feel better. Today I kinda feel better and almost ready to get back on treatment in a couple of days.  
 
As you know I've been trying to be positive, something that's especially hard when things get worse like last week. Very often I get disappointed and sad... But then I come across this photo of Barney and smile...because I know I do the same:

 
Oh man, I'm too awesome for this crap. I HAVE to get better damn it! And that's a TRUE FACT too :)

P.S. In an effort to "forget" illness, I've also started a new blog on movies. If you read Greek you can follow me there too and discuss movies :))

Love and hugs!