Αυτό το ιστολόγιο είναι διγλωσσο απο τον Ιούλιο του 2011. Οι αναρτήσεις γράφονται ως επι το πλείστον στα ελληνικά και κατόπιν μεταφράζονται στα αγγλικα, το συντομότερο δυνατό.

This blog is bilingual since July 2011. The posts are written mostly in Greek and then translated into English as soon as possible.
All you have to do is scroll down after the Greek post.

Tuesday, October 19, 2010

2nd infusion OK!

After what happened last Saturday in the hospital, I have to admit I was a little nervous about the next infusion. As per my doctor's instruction, I didn't infuse yesterday, so today was the second day... But from now on, the protocol requires 2gr Rocephin IV (intravenously) everyday, once a day... Let's get this party started then:)

Things went much better than I expected today. I had a nurse come over to my house. He was recommented by my physical therapist, who works with him in the Intensive Care Unit of a Hospital for cancer patients here in Athens.  He was really sweet and had a huge smile, so I felt comfortable immediately. Being very experienced with PICC lines, because of the cancer patients he treats (most of them get PICC or port lines for chemo), everything went as supposed to. After the drug infusion, he flushed my PICC with heparin, with totally no side effects! Then he cleaned the line area and changed the Tegaderm, so I was good as new :)  Absolutely nothing like the experience I had on Saturday...(obviously). He is coming again tomorrow.

Today I also started my supplements, except from the Milk Thistle and the Nystatin I've been taking since last Saturday (my full current treatment protocol is here). Due to the fact that it is IMPOSSIBLE to remember them, in order to keep a daily track, I made a checklist! I was so happy to make a checklist in Excel....reminded me of the good old days when I worked in the Bank!!

I am so proud of my checklist, I couldn't resist showing it off to you...(geeky, i know:))C u soon ;)

No comments:

Post a Comment