Αυτό το ιστολόγιο είναι διγλωσσο απο τον Ιούλιο του 2011. Οι αναρτήσεις γράφονται ως επι το πλείστον στα ελληνικά και κατόπιν μεταφράζονται στα αγγλικα, το συντομότερο δυνατό.

This blog is bilingual since July 2011. The posts are written mostly in Greek and then translated into English as soon as possible.
All you have to do is scroll down after the Greek post.

Wednesday, May 22, 2013

Nothing is working?

Today I got this email from Amy B. Scher's site and I thought I'd share it with you, as I think is extremely good...


This is one of my all-time favorite quotes. Memorize it if you have to and recite it when you're tempted to tell yourself the "nothing is working" story....again.
"When nothing seems to help, I go and look at a stonecutter hammering away at his rock perhaps a hundred times without as much as a crack showing in it. Yet at the hundred and first blow it will split in two, and I know it was not that blow that did it, but all that had gone before." -- Jacob August Riis



Thank you Amy!

Με το google translator tool στη δεξιά στήλη πάνω πάνω, μπορείτε να επιλέξετε τα ελληνικά και άμεσα να διαβάσετε τις αναρτήσεις -περίπου- και στα ελληνικά. 

1 comment: